Avis de privacitat

Avis de privacitat

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

A l’efecte del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Àngel Cava informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat amb les dades de caràcter personal que l’Usuari proporcioni en el Portal. Aquest fitxer serà utilitzat únicament pel Àngel Cavai sota la seva responsabilitat. La finalitat d’aquest fitxer és la d’informació i comercialització dels productes oferts en el Portal, generació de publicidad i promocions que puguin ser del seu interès adequant-se a les seves preferències o necessitats, així com per a proporcionar una navegació en el Portal personalitzada i més satisfactòria.

L’usuari accepta expressament la inclusió en el fitxer de dades de caràcter personal esmentat en el punt F.1, de les dades obtingudes durant la navegació pel portal o els proporcionats mitjançant formularis iguals que els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels béns comprats. Durant el procés de recollida de dades, es comunicarà a l’Usuari del caràcter obligatori o no de les dades per al lliurament dels béns comprats. En qualsevol cas, Àngel Cava informa a l’Usuari en aquest moment que les dades sol·licitades per a la realització de la comanda són obligatoris pel que és necessari que siguin inclosos en l’esmentat fitxer per a la formalització de la compra.

La Llei Orgànica 15/1999 que regula els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i  oposició, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades, és d’aplicació i l’Usuari podrà exercitar els drets contemplats en aquesta llei sobre les dades obtingudes en la forma indicada en l’apartat anterior. Aquests drets poden ser exercitats per l’Usuari mitjançant un escrit signat dirigit a la següent adreça:  Asociadis de Inversiones – C/Vinyals 161 08223 Terrassa o per correu electrònic a botiga@angelcava.com

Àngel Cava comunica als Usuaris que les dades incloses en el fitxer referit en l’apartat F.1.serà única i exclusivament per a ús d’Asociadis d’Inversiones i que NO serà cedit ni venut a cap altra empresa. Garantim amb això que les dades proporcionades per l’Usuari NO seran utilitzats per empreses altres que Asociadis d’Inversiones per a ofertes o missatges publicitaris.

Àngel Cava es compromet a realitzar quant estigui en les seves mans per a respectar la confidencialitat de les dades contingudes en el fitxer esmentat en el punt D1 i a utilitzar-los segons la finalitat del fitxer. També, i segons l’establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal que va ser aprovat pel reial decret 994/1999, de 11 de juliol, Àngel Cava es compromet a complir la seva obligació de guardar aquestes dades i a adoptar mesures raonables per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.